Dyrektor:

mgr Renata Kumidaj

 

Zastępcy dyrektora:

p. Marcin Para

mgr Grzegorz Ruciński